MEDSPIL REGLER

 

Spillets formål
Spillerne dyster om at vinde flest kategorier indenfor de 5 områder:
Natur, Videnskab og Sundhed, Underholdning, (U)brugelig viden, Sport og Spil
Historie, Geografi og Turisme.

 

Spillets indhold
5 kategoribjælker i forskellige farver
En ”spilleplade” med plads til de 5 kategoribjælker
En æske med spørgsmål
Bonusspørgsmål
2 timeglas - et rødt (1/2 minut) og et blåt (1 minut)
2 x svarbrikker med symbolerne A,B,C
4 jokere

 

Sådan spiller man spillet
• Er man mere end 2 spillere, laves der to hold, der kæmper mod hinanden.
• De 5 kategoribjælker med forskellige farver er hver især inddelt i 10 felter. Bjælkerne lægges op på spillepladen således, at deres tykke midterlinje ligger ud for spillepladens tykke midterlinje. Spillepladen placeres således, at holdene sidder overfor hinanden og kan trække bjælkerne over mod sig selv, ligesom i tovtrækning.
• Hvert hold får udleveret 2 jokere og et sæt svarbrikker med symbolerne A, B og C, som lægges foran dem.
• Der trækkes lod om, hvilket hold der starter. Det startende hold vælger selv en kategori og trækker et spørgsmålskort fra æsken. Spørgsmålet fra den valgte kategori læses højt, så både medspillere og modspillere tydeligt hører spørgs- målet og svarmulighederne. Pas på at dække bagsiden af kortet, hvor svaret står. Det blå timeglas vendes og det første hold har nu 1 minut til at svare på spørgsmålet, ved at markere det rigtige svar med en af ABC-brikkerne foran dem.

• Når det første hold har afgivet sit svar, får modstanderholdet mulighed for at give deres bud, hvis de er uenige i det første holds svar. Det røde timeglas vendes og modstanderholdet har nu 30 sekunder til at give et modbud. De kan ikke svare det samme som det første hold, men behøver til gengæld heller ikke at svare, hvis de er i tvivl eller enige med det første hold.
• Svaret tjekkes nu på bagsiden af kortet.

• Har det første hold svaret rigtigt på spørgsmålet, må de rykke den valgte kategori- bjælke 2 felter over mod sig selv på spillepladen.• Har modstanderholdet afgivet et bud og svaret rigtigt, må de flytte kategori- bjælken 1 felt over mod sig selv på spillepladen og det er nu deres tur til at vælge kategori og svare på et spørgsmål.
• Har modstanderholdet afgivet et bud og svaret forkert, straffes de ved at miste deres næste tur og således må det første hold trække et nyt spørgsmål.
• Har det første hold svaret forkert på spørgsmålet og har modstanderholdet ikke afgivet et bud, bliver kategoribjælken liggende hvor den er, og turen går videre til det andet hold.
• Når et hold har trukket en kategoribjælke så langt over mod sig selv, at denne krydser midterlinjen på spillepladen (5 felter), har holdet vundet kategorien. Bjælken fjernes fra spillepladen og lægges ud for det vindende hold. Kategorien kan nu ikke længere vælges.

 

Jokere
Hvert hold har to jokere, som de kan spille på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af spillet, i stedet for at trække et almindeligt spørgsmålskort, når det er deres tur. Spiller holdet en joker, må de trække et bonusspørgsmålskort fra æsken med spørgsmål. Her skal de løse opgaven på kortet ved at lægge brikkerne A, B og C rigtigt i forhold til deres svar. Holdet må vende det blå timeglas 2 gange, så de i alt har 2 minutter til at løse jokeropgaven. Svaret står på bagsiden af kortet. Modstanderholdet får ikke mulighed for at byde ind på denne type opgave. Hvis holdet svarer rigtigt ved at lægge den rigtige kombination af svarbrikkerne A, B og C op, må de flytte en valgfri kategoribjælke 2 felter over mod sig selv. Svarer de forkert, bliver bjælkerne liggende hvor de er. Uanset om de svarer rigtigt eller forkert, går turen nu videre til modstanderholdet.

 

Sådan vinder man spillet
• Det hold, der først får trukket 3 kategoribjælker over midterfeltet på spillepladen, har vundet spillet. Der kan naturligvis også vælges et andet antal kategoribjælker.
• Alternativt kan man vælge en spilletid (f.eks. 1 time) og herefter tælle sammen, hvor mange kategorier de enkelte hold hver især har vundet.

 

God fornøjelse

 

Download spillereglerne HER

  • Wix Facebook page

Mød os på Facebook